Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Long - Cải tiến không ngừng chất lượng đào tạo vì sự phát triển của xã hội

Triệu tập các thí sinh tham gia phỏng vấn xét tuyển Viên chức các vị trí việc làm tại trường Cao đẳng nghề Vĩnh Long năm 2021

14. THONG BAO TRIEU TAP CAC THI SINH THAM GIA PHONG VAN XET TUYEN NAM 2021.docx

Bài viết cùng chuyên mục