HỆ TRUNG CẤP NGHỀ

Tên ngành,nghề: Điện dân dụng.

Mã ngành, nghề: 5520226.

Trình độ đào tạo: Trung cấp.

Hình thức đào tạo: Tập trung chính qui.

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học cơ sở  trở lên hoặc tương đương.

Mục tiêu:

– Đào tạo người thợ Điện dân dụng có kỹ năng tốt nhằm tạo nguồn nhân lực có tay nghề cho tỉnh và khu vực;

– Vận dụng được kiến thức kỹ thuật cơ sở vào việc tiếp thu các kiến thức chuyên môn nghề Điện dân dụng;

– Có lương tâm nghề nghiệp, có ý thức chấp hành đúng tổ chức kỷ luật và tác phong làm việc công nghiệp;

– Tích cực học tập và rèn luyện đạo đức để nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu của công việc.

– Thường xuyên rèn luyện thân thể để có đủ sức khỏe học tập và công tác lâu dài;

– Có kiến thức và kỹ năng cơ bản về công tác quân sự và tham gia quốc phòng.

Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp :

– Học sinh sau khi tốt nghiệp có nhiều cơ hội việc làm tại các nhà máy, Công ty, xí nghiệp, bệnh viện, siêu thị, tòa nhà cao tầng được phân công làm việc ở các vị trí như:

– Nhân viên kỹ thuật vận hành máy;

– Nhân viên bảo trì điện;

– Thợ thi công lắp đặt điện.

– Ngoài ra học sinh sau khi tốt nghiệp có thể tự tạo việc làm ở địa phương như mở tiệm sửa chữa và lắp đặt điện,  xuất khẩu lao động làm việc ở nước ngoài.

 

Tên ngành, nghề:  Kế toán doanh nghiệp

Mã ngành, nghề: 5340302

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học cơ sở trở lên hoặc tương đương

Thời gian đào tạo: 2 năm học

Mục tiêu: Đào tạo nguồn nhân lực tham gia quản lý, điều hành sản xuất, dịch vụ có năng lực hành nghề tương xứng với trình độ trung cấp nhằm trang bị cho người học nghề kiến thức chuyên môn và năng lực công việc của nghề Kế toán doanh nghiệp; có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có sức khoẻ, tạo điều kiện cho người học nghề sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm việc làm hoặc tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp :

Sau khi học xong nghề Kế toán doanh nghiệp, học sinh có cơ hội thực hiện được công việc kế toán tại các doanh nghiệp sản xuất, thương mại, kinh doanh dịch vụ.

– Có thể học tiếp tục ở bậc cao hơn;

– Tự mở doanh nghiệp

 

Tên ngành, nghề: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Mã ngành, nghề: 5520205

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Hình thức đào tạo: Chính qui

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học cơ sở hoặc tương đương trở lên

Thời gian đào tạo: 2 năm

Mục tiêu: Đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật trực tiếp sản xuất, dịch vụ có năng lực hành nghề tương xứng với trình độ trung cấp nhằm trang bị cho người học nghề kiến thức chuyên môn và năng lực thực hành các công việc của nghề Kỹ thuật máy lạnh & điều hòa không khí; có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỹ luật, tác phong công nghiệp, có sức khoẻ, tạo điều kiện cho người học nghề sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm việc làm hoặc tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp :

Sinh viên tốt nghiệp trình độ Trung cấp nghề  nghề “Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí” tại Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Long có nhiều cơ hội làm việc ở các cơ sở, các công ty dịch vụ chuyên ngành, siêu thị; các nhà máy bia, chế biến sữa, bảo quản thủy hải sản; các nhà máy chế tạo thiết bị máy lạnh, điều hoà không khí; các công ty, tập đoàn thi công lắp đặt, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa máy lạnh và điều hòa không khí;

 • Tự mở cơ sở để sửa chửa, bảo trì máy,…
 • Ngoài làm việc độc lập còn có khả năng lãnh đạo nhóm; có thể làm giáo viên lý thuyết và thực hành ở các trung tâm dạy nghề, trường nghề; làm giáo viên dạy thực hành ở các trường nghề sau khi được bổ sung các kiến thức và kỹ năng về sư phạm dạy nghề;
 • Có thể  làm việc tại nước ngoài (Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan…).

 

Tên ngành, nghề:  Quản trị mạng máy tính.

Mã ngành, nghề: 5480209.

Trình độ đào tạo: Trung cấp.

Hình thức đào tạo: Chính quy.

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học cơ sở hoặc tương đương trở lên.

Mục tiêu: Đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật trực tiếp sản xuất, dịch vụ có năng lực hành nghề tương xứng với trình độ trung cấp nhằm trang bị cho người học nghề kiến thức chuyên môn và năng lực thực hành các công việc của nghề Quản trị mạng máy tính; có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có sức khoẻ, tạo điều kiện cho người học nghề sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm việc làm hoặc tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp :

 Sau khi tốt nghiệp người học có năng lực đáp ứng các yêu cầu tại các vị trí việc làm của ngành, nghề bao gồm:

 • Lắp đặt, cấu hình hệ thống mạng.
 • Triển khai dịch vụ mạng và quản trị đối tượng sử dụng mạng;
 • Quản trị hệ thống phần mềm;
 • Bảo trì và sửa chữa hệ thống mạng;
 • Quản trị mạng máy tính;
 • Giám sát hệ thống mạng;

 

Tên ngành, nghề: Cắt gọt kim loại (Metal cutting)

Mã ngành, nghề: 5520121

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học cơ sở hoặc tương đương trở lên.

Thời gian đào tạo: 2 năm

Mục tiêu: Đào tạo người thợ Kỹ thuật cơ khí có kỹ năng tốt nhẳm tạo nguồn nhân lực có tay nghề cho tỉnh và khu vực;

 • Vận dụng được kiến thức kỹ thuật cơ sở vào việc tiếp thu các kiến thức chuyên môn nghề Công nghệ kỹ thuật cơ khí;
 • Có lương tâm nghề nghiệp, có ý thức chấp hành đúng tổ chức kỷ luật và tác phong làm việc công nghiệp;
 • Tích cực học tập và rèn luyện đạo đức để nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu của công việc.
 • Thường xuyên rèn luyện thân thể để có đủ sức khỏe học tập và lao động lâu dài;
 • Có kiến thức và kỹ năng cơ bản về công tác quân sự và tham gia quốc phòng.

Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp :

Nhân viên kỹ thuật chế tạo, lập trình gia công các sản phẩm cơ khí tại các Công ty Sản xuất, gia công cơ khí, các Công ty thiết kế và sản xuất thiết bị cơ khí.

 • Kỹ thuật viên vận hành và bảo trì hệ thống các máy dây truyền sản xuất.
 • Nhân viên bán hàng cho các công ty phân phối sản phẩm, thiết bị, dụng cụ cơ khí.
 • Có thể tự thành lập cơ sở sản xuất, gia công cơ khí.

Có thể làm việc ở nước ngoài (Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan…).

 

Tên ngành, nghề:  Điện tử dân dụng

Mã ngành, nghề: 5480102

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học cơ sở  trở lên hoặc tương đương

Thời gian đào tạo: 2 năm học

Muc tiêu: Đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật trực tiếp trong sản xuất, dịch vụ có trình độ trung cấp nhằm trang bị cho học sinh nghề kiến thức chuyên môn và năng lực thực hành các công việc của nghề điện tử dân dụng trong lĩnh vực công nghiệp chất lượng cao, có khả năng làm việc độc lập và tổ chức làm việc theo nhóm; có khả năng sáng tạo, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ cao vào công việc; giải quyết được các tình huống phức tạp trong thực tế; có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, có ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có sức khỏe, tạo điều kiện cho học sinh nghề sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước theo xu thế phát triển của thế giới hiện nay.

Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp :

Sau khi tốt nghiệp học sinh có năng lực đáp ứng các yêu cầu tại các vị trí việc làm của ngành, nghề bao gồm:

– Sản xuất, lắp ráp thiết bị điện tử dân dụng.

– Sửa chữa thiết bị điện tử dân dụng.

– Kiểm định, kiểm tra chất lượng sản phẩm.

– Tư vấn dịch vụ điện tử dân dụng.

– Kinh doanh dịch vụ điện tử dân dụng.

 

Tên ngành, nghề:  KỸ THUẬT SỬA CHỮA, LẮP RÁP MÁY TÍNH

Mã ngành, nghề: 5480102

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học cơ sở  trở lên hoặc tương đương

Thời gian đào tạo: 2 năm học

Mục tiêu:  Đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật trực tiếp sản xuất, dịch vụ có năng lực hành nghề tương xứng với trình độ trung cấp nhằm trang bị cho người học nghề kiến thức chuyên môn và năng lực thực hành các công việc của nghề Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính; có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỹ luật, tác phong công nghiệp, có sức khoẻ, tạo điều kiện cho người học nghề sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm việc làm hoặc tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp :

Sau khi tốt nghiệp người học có năng lực đáp ứng các yêu cầu tại các vị trí việc làm của ngành, nghề bao gồm:

– Cài đặt, cấu hình phần mềm;

– Lắp ráp, bảo trì máy tính;

– Sửa chữa máy tính;

– Sửa chữa màn hình máy tính, máy in, photocopy;

– Phân tích và thiết kế hệ thống mạng;

– Lắp đặt đượchệ thống camera quan sát, cảnh báo;

– Lắp đặt hệ thống mạng.

 

Tên ngành, nghề:  Công Nghệ Ô Tô.

Mã ngành, nghề: 5510216

Trình độ đào tạo: Trung cấp.

Hình thức đào tạo: Chính quy.

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học cơ sở hoặc tương đương trở lên.

Mục tiêu:  Đào tạo người thợ công nghệ ô tô có kỹ năng tốt nhẳm tạo nguồn nhân lực có tay nghề cho tỉnh và khu vực;

– Vận dụng được kiến thức kỹ thuật cơ sở vào việc tiếp thu các kiến thức chuyên môn nghề Công nghệ ô tô;

– Có lương tâm nghề nghiệp, có ý thức chấp hành đúng tổ chức kỷ luật và tác phong làm việc công nghiệp;

– Tích cực học tập và rèn luyện đạo đức để nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu của công việc.

– Thường xuyên rèn luyện thân thể để có đủ sức khỏe học tập và công tác lâu dài;

– Có kiến thức và kỹ năng cơ bản về công tác quân sự và tham gia quốc phòng.

Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp :

Học sinh sau khi tốt nghiệp có nhiều cơ hội việc làm tại các doanh nghiệp sản xuất phụ tùng ô tô, nhà máy lắp ráp và các trung tâm bảo dưỡng và sửa chữa ô tô, được phân công làm việc ở các vị trí như:

– Nhân viên kỹ thuật sửa chữa tại các trạm bảo dưỡng và sửa chữa ô tô;

– Nhân viên kỹ thuật, tư vấn dịch vụ tại các đại lý bán hàng và các trung tâm dịch vụ bán hàng của các hãng ô tô;

– Nhân viên các nhà máy sản xuất phụ tùng và lắp ráp ô tô trong và ngoài nước;

– Nhân viên kỹ thuật các tập đoàn, công ty, xí ngiệp giao thông vận tải và các công ty liên doanh với nước ngoài;

– Nhân viên vận hành và bảo trì máy ở các công ty, xí nghiệp, cơ quan nhà nước hoặc tư nhân;

– Ngoài ra học sinh sau khi tốt nghiệp có thể xuất khẩu lao động làm việc ở nước ngoài.

– Có kiến thức và kỹ năng cơ bản về chính trị, pháp luật, ngoại ngữ, công nghệ thông tin …

 

Tên ngành, nghề: Điện công nghiệp

Mã ngành, nghề: 5520227

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Hình thức đào tạo: Tập trung chính qui

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học cơ sở  trở lên hoặc tương đương

Thời gian đào tạo: 2 năm

Mục tiêu:  Đào tạo người thợ Điện công nghiệp có kỹ năng tốt nhằm tạo nguồn nhân lực có tay nghề cho tỉnh và khu vực;

– Vận dụng được kiến thức kỹ thuật cơ sở vào việc tiếp thu các kiến thức chuyên môn nghề Điện công nghiệp;

– Có lương tâm nghề nghiệp, có ý thức chấp hành đúng tổ chức kỷ luật và tác phong làm việc công nghiệp;

– Tích cực học tập và rèn luyện đạo đức để nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu của công việc.

– Thường xuyên rèn luyện thân thể để có đủ sức khỏe học tập và công tác lâu dài;

– Có kiến thức và kỹ năng cơ bản về công tác quân sự và tham gia quốc phòng.

Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp :

Học sinh sau khi tốt nghiệp có nhiều cơ hội việc làm tại các nhà máy, Công ty, xí nghiệp, bệnh viện, siêu thị, tòa nhà cao tầng được phân công làm việc ở các vị trí như:

– Nhân viên kỹ thuật vận hành máy;

– Nhân viên bảo trì điện;

– Thợ thi công lắp đặt điện.

– Ngoài ra học sinh sau khi tốt nghiệp có thể tự tạo việc làm ở địa phương như mở tiệm sửa chữa và lắp đặt điện, đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

CHUẨN ĐẦU RA