GIỚI THIỆU TRUNG TÂM TVTS - TVVL, ĐÀO TẠO NGOÀI và QUAN HỆ DOANH NGHIỆP

CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ TRUNG TÂM TVTS – TVVL, ĐÀO TẠO NGOÀI và QUAN HỆ DOANH NGHIỆP

1. Công tác tư vấn tuyển sinh – Giới thiệu việc làm:

– Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch thực hiện công tác tuyển sinh tất cả các hệ của Nhà trường, giới thiệu việc làm cho HS-SV, công tác thông tin tuyên truyền phục vụ tuyển sinh của Nhà trường;

– Lập kế hoạch và tổ chức tuyển sinh hàng năm. Lập dự trù kinh phí và đề xuất việc sử dụng kinh phí trong công tác tuyển sinh.

– Thực hiện công tác tuyển sinh theo qui chế tuyển sinh và kế hoạch, chỉ tiêu hàng năm của Nhà trường;

– Thu nhận hồ sơ của các lớp dài hạn, ngắn hạn;

– Nhập danh sách đăng ký dự tuyển vào phần mềm đào tạo;

– Tư vấn hướng nghiệp cho học sinh các trường THPT, THCS về các ngành nghề đào tạo của Nhà trường;

– Tổ chức hoạt động tư vấn tuyển sinh (Trực tiếp, đối thoại, thư điện tử, website, facebook, zalo,…) nhằm cung cấp các thông tin về ngành, nghề đào tạo và cơ hội tìm kiếm việc làm sau khi ra trường.

– Hỗ trợ giới thiệu việc làm cho HS-SV & Khảo sát thống kê việc làm của HSSV sau khi tốt nghiệp;

– Xây dựng kế hoạch tham gia các ngày hội tuyển sinh, ngày hội việc làm,… do các đơn vị tổ chức;

– Tổng hợp, báo cáo dữ liệu, chuẩn bị thủ tục phục vụ các cuộc họp Hội đồng tuyển sinh định kỳ và đột xuất;

– Xây dựng cơ sở dữ liệu về người học đã tốt nghiệp theo từng năm học để cung cấp cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng lao động;

– Quan hệ doanh nghiệp để giới thiệu việc làm cho HS-SV sau khi tốt nghiệp;

– Soạn, xử lý ảnh, viết bài gởi Ban biên tập và gửi về Khoa CNTT đăng lên Website các sự kiện có liên quan đến tư vấn tuyển sinh và giới thiệu việc làm của Nhà trường.

2. Công tác Đào tạo ngoài & Quan hệ Doanh nghiệp:

Giúp Hiệu trưởng thực hiện các công việc sau:

– Soạn các hợp đồng dịch vụ sản xuất.

– Tổ chức đào tạo thi nâng bậc thợ.

– Tổ chức bồi dưỡng, đào tạo ngắn hạn, đào tạo thường xuyên và đào tạo theo nhu cầu của xã hội (doanh nghiệp,….);

  • Tổ chức quản lý, giảng dạy các lớp liên kết đào tạo ngắn hạn với các trường khác;

–  Thường xuyên giữ mối quan hệ với doanh nghiệp: khảo sát nhu cầu về lao động, chất lượng đào tạo của nhà trường, tỷ lệ HS-SV có việc làm sau ra trường; nắm bắt khoa học công nghệ mới, kêu gọi sự đầu tư hỗ trợ của Doanh nghiệp cho nhà trường….;

– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

DANH SÁCH NHÂN VIÊN TRUNG TÂM TVTS – TVVL, ĐÀO TẠO NGOÀI và QUAN HỆ DOANH NGHIỆP

STT Hình ảnh Họ và tên Chức vụ Chuyên môn Email
1 Lê Thị Hồng Cẩm Phó Giám đốc Cử nhân Sư phạm Lý – Tin Hcamtcnvl@gmail.com
2 Phạm Lê Thanh Tuyền Nhân viên Cử nhân Công tác xã hội Tranthikieutien19101995@gmail.com