Sơ đồ tổ chức bộ máy Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Long
Sơ đồ tổ chức bộ máy Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Long

1. Ban Giám hiệu

2. Các phòng chức năng:

– Phòng Tổ chức – Hành chính;

– Phòng Quản lý đào tạo và Công tác Học sinh – Sinh viên;

– Phòng Tài chính- Kế toán;

– Phòng Quản trị vật tư;

– Phòng Quản lý nghiên cứu khoa học – Kiểm định & đảm bảo chất lượng

3. Các khoa chuyên môn

– Khoa Điện – Điện lạnh

– Khoa Cơ khí – Động lực

– Khoa Công nghệ thông tin – Kinh tế

– Khoa Khoa học cơ bản

– Khoa Giao thông vận tải

4. Các Trung tâm

– Trung tâm Sát hạch Lái xe hạng 3;

– Trung tâm Tư vấn tuyển sinh – Tư vấn việc làm, Đào tạo ngoài & Quan hệ doanh nghiệp;