GIỚI THIỆU KHOA GIAO THÔNG VẬN TẢI

NHIỆM VỤ KHOA GIAO THÔNG VẬN TẢI

  • Thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động ngoại khóa khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy hàng năm của trường;
  •  Thực hiện biên soạn chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề khi được phân công; tổ chức nghiên cứu đổi mới nội dung, cải tiến phương pháp dạy nghề nhằm nâng cao chất lượng đào tạo;
  •  Thực hiện các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào trong quá trình dạy nghề;
  •  Quản lý giảng viên, nhân viên, người học nghề thuộc đơn vị mình và chỉ đạo công tác giáo viên chủ nhiệm;
  •  Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị theo quy định của Hiệu trưởng; đề xuất, xây dựng các kế hoạch bổ sung, bảo trì thiệt bị nghề; xây dựng định mức và cung ứng vật tư kỹ thuật.
  • Thực hiện chế độ báo cáo kết quả học tập định kỳ.

DANH SÁCH VIÊN CHỨC – GIÁO VIÊN KHOA GIAO THÔNG VẬN TẢI

STT Hình ảnh Họ và tên Chức vụ Chuyên môn Email
1 Lê Thanh Tâm Trưởng khoa Đại học Hành chính học  Thanhtamvl77@yahoo.com.vn
2 Nguyễn Quốc Phi Tổ trưởng TH Đại học Luật Nguyenquocphi3012@gmail.com
3 Nguyễn Văn Bi Giảng viên Đại học Cơ khí động lực Nguyenvanbidthap@gmail.com
4 Nguyễn Tấn Hậu Nhân viên Đại học Công nghệ tự động Hau2015cdnvl@gmail.com
5 Nguyễn Minh Thuận Nhân viên Đại học Luật Minhthuan2509@gmail.com
6 Nguyễn Minh Phương Nhân viên Cao đẳng Công nghệ thông tin minhphuongcaodangnghe@gmail.com
7 Phạm Văn Lựa Giáo viên Cao đẳng Công nghệ ô tô Lua00072@gmail.com
8 Đổ Hoàng Phương Giáo viên Đại học luật hoangphuongkgt@gmail.com
9 Nguyễn Bá Hộ Giáo viên Cao đẳng Công nghệ ô tô Nguyenbahovinhlong@gmail.com
10 Nguyễn Quốc Duy Giáo viên Cao đẳng Công nghệ ô tô Duykhoagtvt2013@gmail.com
11 Nguyễn Thế Vinh Giáo viên Đại học Công nghệ ô tô Nguyenthevinh80vl@gmail.com
12 Nguyễn Tuấn Thăng Giáo viên Cao đẳng Công nghệ ô tô Thangdl09@gmail.com
13 Nguyễn Trọng Ân Giáo viên Trung cấp Công nghệ ô tô Nguyentrongan120191@gmail.com
14 Thái Thành Lũy Giáo viên Đại học Công nghệ ô tô Thanhluy1983.vlg@gmail.com
15 Liêu Quốc Viễn Giáo viên Trung cấp Quocvienvl@gmail.com
16 Đỗ Tuấn Quang Giáo viên Trung cấp Công nghệ ô tô Dotuanquang08101983@gmail.com
17 Hồ Thanh Tâm Giáo viên Trung cấp Công nghệ ô tô Hothanhtam241989@gmail.com
18 Phan Văn Tường Giáo viên Trung cấp Công nghệ ô tô Tuongphanvinhlong@gmail.com
19 Lê Lâm Duy Thanh Giảng viên Thạc sĩ Vật lý Thanh0868661616@gmail.com

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO

  • Lái xe ô tô hạng B1, B1.1, B2, C.
  • Lái xe mô tô hạng A1.
  • Lái xe nâng hàng.
  • Đào tạo cấp chứng chỉ nghiệp vụ vận tải