GIỚI THIỆU KHOA GIAO THÔNG VẬN TẢI

NHIỆM VỤ KHOA GIAO THÔNG VẬN TẢI

  • Thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động ngoại khóa khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy hàng năm của trường;
  •  Thực hiện biên soạn chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề khi được phân công; tổ chức nghiên cứu đổi mới nội dung, cải tiến phương pháp dạy nghề nhằm nâng cao chất lượng đào tạo;
  •  Thực hiện các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào trong quá trình dạy nghề;
  •  Quản lý giảng viên, nhân viên, người học nghề thuộc đơn vị mình và chỉ đạo công tác giáo viên chủ nhiệm;
  •  Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị theo quy định của Hiệu trưởng; đề xuất, xây dựng các kế hoạch bổ sung, bảo trì thiệt bị nghề; xây dựng định mức và cung ứng vật tư kỹ thuật.
  • Thực hiện chế độ báo cáo kết quả học tập định kỳ.

DANH SÁCH VIÊN CHỨC – GIÁO VIÊN KHOA GIAO THÔNG VẬN TẢI

STT Hình ảnh Họ và tên Chức vụ Chuyên môn
1 Lê Thanh Tâm Trưởng khoa Đại học Hành chính học 
2 Nguyễn Văn Bi Giảng viên Đại học Cơ khí động lực
3 Nguyễn Tấn Hậu Giáo viên Đại học Công nghệ tự động
4 Nguyễn Quốc Phi Giáo viên Đại học Luật
5   Phạm Văn Lựa Giáo viên Giấy Phép lái xe dấu E
6   Đỗ Hoàng Phương Giáo viên Giấy Phép lái xe dấu E
7   Nguyễn Bá Hộ Giáo viên Giấy Phép lái xe dấu B2
8   Nguyễn Quốc Duy Giáo viên Giấy Phép lái xe dấu D
9   Nguyễn Thế Vinh Giáo viên Giấy Phép lái xe dấu D
10   Nguyễn Tuấn Thăng Giáo viên Giấy Phép lái xe dấu C
11   Nguyễn Trọng Ân Giáo viên Giấy Phép lái xe dấu B2
12   Thái Thành Lũy Giáo viên Giấy Phép lái xe dấu B2
13   Liêu Quốc Viễn Giáo viên Giấy Phép lái xe dấu E
14   Đỗ Tuấn Quang Giáo viên Giấy phép lái xe dấu B2
15   Hồ Thanh Tâm Giáo viên Giấy Phép lái xe dấu E, FC, TCN
16   Nguyễn Minh Thuận Nhân viên Đại học Luật
17   Phan Văn Tường Giáo viên TC Công nghệ Ô tô

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO

  • Lái xe ô tô hạng B1, B1.1, B2, C.
  • Lái xe mô tô hạng A1.
  • Lái xe nâng hàng.
  • Đào tạo cấp chứng chỉ nghiệp vụ vận tải