– Thông tin liên hệ đăng ký học: Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Long (Đối diện khu công nghiệp Hoà Phú). Quốc lộ 1A, ấp Phước Yên, xã Phú Quới, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Ngoài ra học sinh có thể đăng ký dự tuyển trực tuyến trên Website: http://www.vlvc.edu.vn; Facebook: Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Long

Điện thoại liên hệ: 02703.960.222 – 02703.960.555 – 02703.960.999

Điện thoại/Zalo tư vấn: 0917.092.078 (gặp Cô Hồng Cẩm).

STT Tên ngành/nghề Mã ngành/nghề Số tiết Trình độ Năm ban hành Ghi chú
1. Ngành, nghề Vẽ Corel Draw cơ bản. 45 Thường xuyên (dưới 3 tháng) Số: 277/QĐ-CĐNVL ngày 26 tháng 4 năm 2017 2017
2. Ngành, nghề Vẽ đồ họa ứng dụng 90 Thường xuyên (dưới 3 tháng) Số: 277/QĐ-CĐNVL ngày 26 tháng 4 năm 2017 2017
3. Nghề PHOTOSHOP cơ bản 45 Thường xuyên (dưới 3 tháng) Số: 277/QĐ-CĐNVL ngày 26 tháng 4 năm 2017 2017
4. Ngành, nghề xây dựng dân dụng. 200 Thường xuyên (dưới 3 tháng) Số: 712/QĐ-CĐNVL ngày 14 tháng 10 năm 2019 2019
5. Ngành, nghề  Sửa chữa máy may công nghiệp 280 Thường xuyên (dưới 3 tháng) Số: 643/QĐ-CĐNVL ngày 4 tháng 9 năm 2019 2019
6. Ngành, nghề vận hành máy phay CNC 180 Thường xuyên (dưới 3 tháng) Số: 336/QĐ-CĐNVL ngày 14 tháng 7 năm 2020 2020
7. Nghề lập trình và vận hành máy tiện CNC 180 Thường xuyên (dưới 3 tháng) Số: 336/QĐ-CĐNVL ngày 14 tháng 7 năm 2020 2020
8. Nghề vận hành máy tiện, phay CNC 01 196 Thường xuyên (dưới 3 tháng) Số: 214/QĐ-CĐNVL ngày 14 tháng 4 năm 2021 2021
9. Nghề Vận hành hành xe nâng hàng 01 180 Thường xuyên (dưới 3 tháng) Số: 470/QĐ-CĐNVL ngày 8 tháng 7 năm 2022 2022
10. Ngành, nghề Sửa chữa máy lạnh 01 80 Thường xuyên (dưới 3 tháng) Số: 392/QĐ-CĐNVL ngày 21 tháng 6 năm 2022 2022
11. Ngành, nghề Điện công nghiệp 02 140 Thường xuyên (dưới 3 tháng) Số: 219/QĐ-CĐNVL ngày 8 tháng 4 năm 2022 Công ty Khai Minh Tâm

2022

12. Ngành, nghề Điện lạnh 03 140 Thường xuyên (dưới 3 tháng) Số: 220/QĐ-CĐNVL ngày 8 tháng 4 năm 2022 Công ty Khai Minh Tâm

2022

13. Ngành, nghề Hàn hồ quang 01 130 Thường xuyên (dưới 3 tháng) Số: 221/QĐ-CĐNVL ngày 8 tháng 4 năm 2022 Công ty Khai Minh Tâm
14. Ngành, nghề Xử lý ảnh và kỹ thuật video 45 Thường xuyên (dưới 3 tháng) Quyết định số 721/QĐ – CĐNVL

Ngày 25  tháng 10 năm 2022

2022
15. Ngành, nghề Vận hành máy xúc đào 01 180 Thường xuyên (dưới 3 tháng) Số: 760/QĐ-CĐNVL ngày 8 tháng 11 năm 2022 2022
16. Ngành, nghề Lắp đặt điện chiếu sáng 05 75 Thường xuyên (dưới 3 tháng) Số: 850/QĐ-CĐNVL ngày 9 tháng 12 năm 2022 2022
17. Ngành, nghề Điện dân dụng 08 150 Thường xuyên (dưới 3 tháng) Số: 37/QĐ-CĐNVL ngày 11 tháng 1 năm 2023 2023
18. Chương trình chuẩn Daikin 01 1 ngày; 2 ngày; 3 ngày Thường xuyên (dưới 3 tháng) Số: 448/QĐ-CĐNVL ngày 9 tháng 5 năm 2023 2023
19. Ngành, nghề Điện Ô tô – Xe Máy 19 180 Thường xuyên (dưới 3 tháng) Số: 738/QĐ-CĐNVL ngày 15 tháng 8 năm 2023 2023
20. Ngành, nghề Điện xe máy 20 100 Thường xuyên (dưới 3 tháng) Số: 738/QĐ-CĐNVL ngày 15 tháng 8 năm 2023 2023
21. Ngành, nghề Động cơ xe máy 21 120 Thường xuyên (dưới 3 tháng) Số: 738/QĐ-CĐNVL ngày 15 tháng 8 năm 2023 2023
22. Ngành, nghề Sửa chữa xe Máy 22 220 Thường xuyên (dưới 3 tháng) Số: 738/QĐ-CĐNVL ngày 15 tháng 8 năm 2023 2023
23. Huấn luyện nghiệp vụ vận tải và an toàn giao thông cho người lái xe, nhân viên phục vụ trên xe tại các đơn vị kinh doanh vận tải 12-13 Thường xuyên (dưới 3 tháng) Số: 246/QĐ-CĐNVL ngày 17 tháng 3 năm 2023

QĐ số 1900/QĐ-BGTVT ngày 7/10/2020

2023