GIỚI THIỆU KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC

CHỨC NĂNG

  1. Đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao đẳng nghề, trung cấp nghề, sơ cấp nghề, dạy nghề ngắn hạn và dạy nghề thường xuyên thuộc các ngành nghề công nghệ ô tô và cắt gọt kim loại.
  2. Tổ chức nghiên cứu khoa học; ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ; tổ chức sản xuất, dịch vụ khoa học, kỹ thuật gắn với thực tập của sinh viên, học sinh theo quy định của pháp luật.
  3. Kết hợp với các công ty, doanh nghiệp đào tạo theo đơn đặt hàng, bồi dưỡng kiến thức kỹ năng theo chuyên đề, bồi dưỡng nâng bậc thợ.
  4. Tổ chức đào tạo liên thông các ngành nghề đào tạo công nghệ ô tô và cắt gọt kim loại.

NHIỆM VỤ

  1. Thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động ngoại khoá khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy hàng năm của trường;
  2. Thực hiện việc biên soạn chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề khi được phân công; tổ chức nghiên cứu đổi mới nội dung, cải tiến phương pháp dạy nghề nhằm nâng cao chất lượng đào tạo;
  3. Thực hiện các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào quá trình đào tạo nghề;
  4. Quản lý giáo viên, nhân viên, HSSV thuộc đơn vị mình và chỉ đạo công tác giáo viên chủ nhiệm;
  5. Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị theo quy định của Hiệu trưởng; đề xuất, xây dựng các kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy nghề; xây dựng định mức và cung ứng vật tư kỹ thuật.
  6. Thực hiện chế độ báo cáo kết quả học tập định kỳ.

DANH SÁCH NHÂN SỰ

TT

Họ & tên Chức vụ Trình độ CM Email
1 Đào Trọng Cường Trưởng khoa ThS. Kỹ thuật Cơ khí Động lực trongcuongcko@gmail.com
2 Hoàng Thanh Giang Trưởng bộ môn ThS. Kỹ thuật Cơ khí htgiangvinhlong@gmail.com
3 Trịnh Trung Duy Giảng viên ThS. Kỹ thuật Cơ khí Động lực trungduytcn@gmail.com
4 Phạm Quốc Trạng Giảng viên ThS. Kỹ thuật Cơ khí pqtrang@gmail.com
5 Nguyễn Quang Minh Giảng viên ThS. Kỹ thuật Cơ khí quangminhtcn@gmail.com
6 Đặng Hữu Đạt Giảng viên Kỹ sư Cơ khí chế tạo hdat2406@gmail.com
7 Nguyễn Minh Trí Giảng viên Kỹ sư Cơ khí Động lực minhtri.80ckd@gmail.com
8 Nguyễn Hoàng Phong Giảng viên Kỹ sư Cơ khí Động lực phongtrungcapvl@gmail.com
9 Huỳnh Thanh Tâm Giảng viên Kỹ sư Kỹ thuật Cơ khí huynhthanhtamcdnvl1973@gmail.com
10 Lê Trọng Khang Giảng viên Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật ô tô letrongkhang22ntk@gmail.com
11 Trần Bá Nhẫn Giảng viên Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật ô tô banhanvlute@gmail.com
12 Lê Nguyễn Quốc Thái Giảng viên Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật ô tô thaioto2016@gmail.com
13 Võ Trung Quân Giảng viên Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật ô tô trungquan230698@gmail.com
14 Huỳnh Hữu Hậu Giảng viên Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật cơ khí HhhauCDNVL2021@gmail.com
15 Trần Thị Ngọc Trúc Giảng viên Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật ô tô tranthingoctruc2000.vl@gmail.com