GIỚI THIỆU KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC

CHỨC NĂNG

  1. Đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao đẳng nghề, trung cấp nghề, sơ cấp nghề, dạy nghề ngắn hạn và dạy nghề thường xuyên thuộc các ngành nghề công nghệ ô tô và cắt gọt kim loại.
  2. Tổ chức nghiên cứu khoa học; ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ; tổ chức sản xuất, dịch vụ khoa học, kỹ thuật gắn với thực tập của sinh viên, học sinh theo quy định của pháp luật.
  3. Kết hợp với các công ty, doanh nghiệp đào tạo theo đơn đặt hàng, bồi dưỡng kiến thức kỹ năng theo chuyên đề, bồi dưỡng nâng bậc thợ.
  4. Tổ chức đào tạo liên thông các ngành nghề đào tạo công nghệ ô tô và cắt gọt kim loại.

NHIỆM VỤ

  1. Thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động ngoại khoá khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy hàng năm của trường;
  2. Thực hiện việc biên soạn chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề khi được phân công; tổ chức nghiên cứu đổi mới nội dung, cải tiến phương pháp dạy nghề nhằm nâng cao chất lượng đào tạo;
  3. Thực hiện các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào quá trình đào tạo nghề;
  4. Quản lý giáo viên, nhân viên, HSSV thuộc đơn vị mình và chỉ đạo công tác giáo viên chủ nhiệm;
  5. Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị theo quy định của Hiệu trưởng; đề xuất, xây dựng các kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy nghề; xây dựng định mức và cung ứng vật tư kỹ thuật.
  6. Thực hiện chế độ báo cáo kết quả học tập định kỳ.

DANH SÁCH NHÂN SỰ

TT

Họ & tên

Chức vụ

Trình độ CM

Email

1

Đào Trọng Cường

Trưởng khoa

ThS. Kỹ thuật Cơ khí Động lực

trongcuongcko@gmail.com

2

Hoàng Thanh Giang

Trưởng bộ môn

ThS. Kỹ thuật Cơ khí

htgiangvinhlong@gmail.com

3

Trịnh Trung Duy

Giảng viên

ThS. Kỹ thuật Cơ khí Động lực

trungduytcn@gmail.com

4

Phạm Quốc Trạng

Giảng viên

ThS. Kỹ thuật Cơ khí

pqtrang@gmail.com

5

Nguyễn Quang Minh

Giảng viên

ThS. Kỹ thuật Cơ khí

quangminhtcn@gmail.com

6

Đặng Hữu Đạt

Giảng viên

Kỹ sư Cơ khí chế tạo

hdat2406@gmail.com

7

Nguyễn Minh Trí

Giảng viên

Kỹ sư Cơ khí Động lực

minhtri.80ckd@gmail.com

8

Nguyễn Hoàng Phong

Giảng viên

Kỹ sư Cơ khí Động lực

phongtrungcapvl@gmail.com

9

Huỳnh Thanh Tâm

Giảng viên

Kỹ sư Kỹ thuật Cơ khí

huynhthanhtamcdnvl1973@gmail.com

10

Lê Trọng Khang

Giảng viên

Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật ô tô

letrongkhang22ntk@gmail.com

11

Trần Bá Nhẫn

Giảng viên

Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật ô tô

banhanvlute@gmail.com

12

Phạm Đặng Huỳnh Như

Giảng viên

Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật ô tô

phamdanghuynhnhu97@gmail.com

13

Lê Nguyễn Quốc Thái

Giảng viên

Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật ô tô

thaioto2016@gmail.com

14

Võ Trung Quân

Giảng viên

Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật ô tô

trungquan230698@gmail.com