chi bộ trực thuộc đảng ủy

Đảng ủy

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ CƠ SỞ
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ VĨNH LONG
NHIỆM KỲ 2020 – 2025

DANH SÁCH ỦY BAN KIỂM TRA ĐẢNG ỦY

  1. Huỳnh Minh Hiệp- CN. UBKT
  2. Đào Trọng Cường- PCN.UBKT
  3. Phan Thoại Quyên. UV.UBKT

cÁC CHI BỘ TRỰC THUỘC

DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN CHI BỘ 1

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ ĐẢNG

GHI CHÚ

01 Trần Anh Tuấn Bí thư Đảng ủy
02 Lê Văn Tân Đảng ủy viên – Bí thư Chi bộ 1
03 Bùi Tuấn Kiệt Phó Bí thư Chi bộ 1
04 Trần Thị Thúy Diễm Chi ủy viên Chi bộ 1
05 Phan Thoại Quyên Chi ủy viên Chi bộ 1
06 Lê Văn Trắng Chi ủy viên Chi bộ 1
07 Nguyễn Văn Minh Đảng viên
08 Lê Thị Hồng Cẩm Đảng viên
09 Lê Lâm Duy Thanh Đảng viên
10 Trần Thị Uyên Thảo Đảng viên
11 Nguyễn Duy Khăm Đảng viên
12 Nguyễn T Ngọc Huyền Đảng viên
13 Đỗ Khắc Trân Đảng viên
14 Nguyễn Ngọc Diễm Đảng viên
15 Lê Thị Lặc Đảng viên
16 Trần Thu Hường Đảng viên
17 Đoàn Phước Lộc Đảng viên
18 Nguyễn Thị Bé Chính Đảng viên (dự bị)

DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN CHI BỘ 2

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ ĐẢNG

GHI CHÚ

01 Đào Trọng Cường Bí thư Chi bộ 2
02 Võ Thanh Toàn Phó bí thư Chi bộ 2
03 Hồ Trung Hậu Chi ủy viên Chi bộ 2
04 Huỳnh Thanh Huy Chi ủy viên Chi bộ 2
05 Nguyễn T Hồng Huyên Đảng viên
06 Nguyễn Văn Linh Đảng viên
07 Lê Thanh Cần Đảng viên
08 Nguyễn Hoàng Dương Đảng viên
09 Phạm Quốc Trọng Đảng viên
10 Nguyễn Hồng Thắm Đảng viên
11 Đặng Phước Linh Đảng viên
12 Nguyễn Quang Minh Đảng viên
13 Đặng Thành Nhân Đảng viên
14 Nguyễn Phú Cường Đảng viên
15 Trần Văn Thuận Đảng viên
16 Hoàng Thanh Giang Đảng viên
17 Nguyễn Hoàng Phong Đảng viên
18 Trần Thị Thủy Tiên Đảng viên
19 Trần Bá Nhẫn Đảng viên
21 Phạm Quốc Trạng Đảng viên
21 Trần Hoàng Vân Anh Đảng viên
22 Nguyễn Đan Trường Đảng viên (dự bị)

DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN CHI BỘ 3

STT HỌ TÊN CHỨC VỤ ĐẢNG GHI CHÚ
01 Huỳnh Minh Hiệp Phó Bí thư Đảng uỷ
02 Nguyễn Như Ý Tâm Bí thư Chi bộ 3
03 Lê Thanh Tâm Phó bí thư Chi bộ 3
04 Đoàn Thụy Băng Tuyết Chi ủy viên Chi bộ 3
05 Trần Thị Bích Liên Chi ủy viên Chi bộ 3
06 Nguyễn Thanh Toàn Đảng viên
07 Lê Thanh Chân Đảng viên
08 Phạm Văn Lựa Đảng viên
09 Trần Minh Tuấn Đảng viên
10 Đổ Hoàng Phương Đảng viên
11 Nguyễn Trọng  Ân Đảng viên  
12 Nguyễn Minh Thuận Đảng viên  
13 Lê Văn Ký Đảng viên  
14 Nguyễn Trường Giang Đảng viên  
15 Nguyễn Văn Bi Đảng viên  
16 Nguyễn Quốc Phi Đảng viên  
17 Nguyễn Tấn Hậu Đảng viên (dự bị)