Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Long - Cải tiến không ngừng chất lượng đào tạo vì sự phát triển của xã hội

Thông báo V/v mời tham gia tư vấn QLDA, GSTCXD, KTCTNT, BHCT gói thầu xây lắp số 1 công trình Cải tạo, sửa chữa trường CĐN Vĩnh Long

Bài viết cùng chuyên mục