GIỚI THIỆU PHÒNG QUẢN LÝ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC - KIỂM ĐỊNH & ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ PHÒNG QUẢN LÝ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC – KIỂM ĐỊNH & ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

Giúp Hiệu trưởng thực hiện các công việc sau:

Là đơn vị thuộc trường, tham mưu cho Ban Giám hiệu các nội dung và biện pháp thực hiện các điều kiện đảm bảo chất lượng dạy nghề theo hệ thống các tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành;

Xây dựng kế hoạch thực hiện công tác tự kiểm định chất lượng của Trường và tổng hợp báo cáo kết quả tự kiểm định;

Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở hằng năm; xây dựng kế hoạch và tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp;

Thực hiện công tác nghiên cứu khoa học cấp trường và các cấp;

Quản lý theo dõi, kiểm tra báo cáo kết quả thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học;

  • Tổ chức và tham gia các hội thi thiết bị dạy nghề tự làm các cấp và hội thi học sinh giỏi nghề các cấp,….
  • Tổ chức thực hiện công tác khảo thí, phối hợp các khoa, tổ chuyên môn xây dựng hệ thống ngân hàng đề thi cho các môn học; nghiên cứu, cải tiến phương pháp, hình thức thi phù họp với phương thức tổ chức đào tạo các trình độ khác nhau trong Nhà trường nhằm nâng cao hiệu quả đánh giá cũng như chất lượng đào tạo của Nhà trường;

Quản lý việc kiểm tra, thi hết môn theo quy định;

Giám sát các hoạt động dạy nghề của trường theo qui chế công tác đào tạo, tuyển sinh, thi tốt nghiệp, cấp văn bằng chứng chỉ theo đúng qui định của pháp luật và tiêu chí về kiểm định chất lượng dạy nghề.

  • Xây dựng kế hoạch hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước về nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ,…

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

DANH SÁCH VIÊN CHỨC PHÒNG QUẢN LÝ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC – KIỂM ĐỊNH & ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

STT Hình ảnh Họ và tên Chức vụ Email Trình độ chuyên môn
1 Đoàn Thụy Băng Tuyết Trưởng phòng bangtuyet2009@gmail.com – Kỹ sư tin học

– Thạc sĩ quản lý giáo dục

2 Trần Minh Tuấn Phó trưởng phòng tuancdn1982@gmail.com – Cử nhân thể thao
3 Lê Văn Ký Viên chức levankytcn1982@gmail.com – Kỹ sư cơ khí

– Thạc sĩ kỹ thuật cơ khí chế tạo máy

4 Nguyễn Trường Giang Viên chức giangdhck@gmail.com – Kỹ sư công nghệ kỹ thuật cơ khí

– Thạc sĩ công nghệ kỹ thuật cơ khí

5 Nguyễn Thị Xuân Nhi Viên chức nhinguyen611997@gmail.com – Kỹ sư công nghệ kỹ thuật điện – điện tử

– Thạc sĩ kỹ thuật điện