MỤC TIÊU

Xây dựng Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Long trở thành một trong những trường đào tạo nghề trình độ Cao đẳng, trung cấp, sơ cấp có chất lượng cao của tỉnh và khu vực đồng bằng Sông Cửu Long; là cơ sở bồi dưỡng nâng cao trình độ nghề nghiệp cho người lao động; là cơ sở giảng dạy, thực hiện các công trình nghiên cứu ứng dụng khoa học, kỹ thuật, công nghệ của tỉnh Vĩnh Long, với nội dung cụ thể sau:

– Không ngừng nâng cao uy tín, chất lượng đào tạo người lao động có trình độ kỹ thuật; đa dạng hoá các loại hình, phương thức đào tạo; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học theo hướng hiện đại, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức, kỹ năng thực hành thực tế của học sinh, sinh viên….

 – Phát triển đội ngũ giảng viên đảm bảo đạt chuẩn về chất lượng, đủ về số lượng với cơ cấu hợp lý ở các phòng, khoa, trung tâm; hàng năm tăng cường đầu tư cơ sở vật chất (CSVC) thiết bị máy móc phục vụ giảng dạy; các chương trình đào được chuẩn hóa theo Khung trình độ Quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đào tạo linh hoạt theo yêu cầu thị trường lao động, đáp ứng sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và khu vực;

– Nâng cao năng lực đào tạo, nghiên cứu, phấn đấu trở thành cơ sở nghiên cứu, chuyển giao công nghệ kỹ thuật các ngành đào tạo của trường có uy tín vào năm 2021, hướng đến năm 2025 trở thành cơ sở đào tạo nghề kỹ thuật có chất lượng cao.

– Sản phẩm đào tạo luôn đảm bảo chất lượng theo cam kết của nhà trường;

– Sản phẩm đào tạo đáp ứng cơ bản yêu cầu của Doanh nghiệp, tham gia ngay vào sản xuất sau khi tốt nghiệp ra trường;

– Đảm bảo đủ kiến thức và kỹ năng để học liên thông lên các cấp học cao hơn.