Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Long - Cải tiến không ngừng chất lượng đào tạo vì sự phát triển của xã hội

Thông báo kết quả xét hồ sơ đăng ký của các ứng viên tham gia xét tuyển dụng viên chức đối với vị trí việc làm tại Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Long

Bài viết cùng chuyên mục