Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Long - Cải tiến không ngừng chất lượng đào tạo vì sự phát triển của xã hội

QUY ĐỊNH CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG NGHỀ QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH, NGHỀ KỸ THUẬT SỬA CHỮA, LẮP RÁP MÁY TÍNH

Bài viết cùng chuyên mục