Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Long - Cải tiến không ngừng chất lượng đào tạo vì sự phát triển của xã hội

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TỐI THIỂU, YÊU CẦU VỀ NĂNG LỰC MÀ NGƯỜI HỌC ĐẠT ĐƯỢC SAU KHI TỐT NGHIỆP (CHUẨN ĐẦU RA) TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG NGHỀ CÔNG NGHỆ Ô TÔ

Bài viết cùng chuyên mục