Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Long - Cải tiến không ngừng chất lượng đào tạo vì sự phát triển của xã hội

QUY ĐỊNH CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG CÁC NGÀNH, NGHỀ THUỘC LĨNH VỰC KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ VÀ VIỄN THÔNG

Bài viết cùng chuyên mục