Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Long - Cải tiến không ngừng chất lượng đào tạo vì sự phát triển của xã hội

Quyết định về việc ban hành Sứ mệnh, Tầm nhìn, Chính sách chất lượng, Mục tiêu của trường Cao đẳng nghề Vĩnh Long

Bài viết cùng chuyên mục