Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Long - Cải tiến không ngừng chất lượng đào tạo vì sự phát triển của xã hội

Lễ khai giảng lớp đào tạo theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp – Công ty Khai Minh Tâm

Sáng ngày 10/3/2022 Trường Cao đẳng Nghề VL đã tổ chức khai giảng lớp đào tạo theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp gồm các nghề: Điện công nghiệp và Điện lạnh tại Khoa Điện- Điện lạnh của trường.
Có thể khẳng định được phương thức doanh nghiệp đặt hàng đào tạo nguồn nhân lực sẽ giúp doanh nghiệp chủ động nguồn nhân lực được đào tạo bài bản theo đúng yêu cầu của doanh nghiệp. Đặc biệt người học không phải lo lắng về tài chính, được học tập kiến thức sát thực tế của chính doanh nghiệp và được đảm bảo chắc chắn có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp.
Bài viết cùng chuyên mục