Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Long - Cải tiến không ngừng chất lượng đào tạo vì sự phát triển của xã hội

Công ty TNHH Sài Gòn Precision đến tham quan và tuyển dụng HSSV tốt nghiệp ra trường

Gắn kết Doanh nghiệp đón đầu ra, đảm bảo việc làm cho học sinh sinh viên
Sáng ngày 13/4/2022 trường Cao đẳng Nghề VL đã có buổi làm việc với Doanh nghiệp đến tham quan cơ sở đào tạo của Nhà trường và tuyển dụng hssv sau tốt nghiệp
Bài viết cùng chuyên mục