Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Long - Cải tiến không ngừng chất lượng đào tạo vì sự phát triển của xã hội

Tổ chức buổi tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam trong học sinh, sinh viên Trường cao đẳng nghề Vĩnh Long năm 2019

Bài viết cùng chuyên mục