Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Long - Cải tiến không ngừng chất lượng đào tạo vì sự phát triển của xã hội

Tham gia lớp tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đoàn và báo cáo viên năm 2019

Bài viết cùng chuyên mục