Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Long - Cải tiến không ngừng chất lượng đào tạo vì sự phát triển của xã hội

TKB TUẦN 17 TẠI TRƯỜNG CĐN VĨNH LONG (Từ ngày 06/5/2024 đến 12/5/2024)

  1. TKB TUẦN 17/2024: TUAN 17-2024.pdf
  2. COI CHẤM THI TUẦN 17/2024: COI CHAM THI TUAN 17-2024.pdf

 

Bài viết cùng chuyên mục