Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Long - Cải tiến không ngừng chất lượng đào tạo vì sự phát triển của xã hội

TKB TUẦN 04 TẠI TRƯỜNG CĐN VĨNH LONG (Từ ngày 22/01/2024 đến 28/01/2024)

  1. THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 04/2024:  TUAN 04-2024.xlsx

  2. BẢNG PHÂN CÔNG COI CHẤM THI TUẦN 04/2024:    COI CHAM THI TUAN 04-2024.xlsx
Bài viết cùng chuyên mục