Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Long - Cải tiến không ngừng chất lượng đào tạo vì sự phát triển của xã hội

TKB TUẦN 03 TẠI TRƯỜNG CĐN VĨNH LONG (Từ ngày 15/01/2024 đến 21/01/2024)

1.BẢNG PHÂN CÔNG COI CHẤM THI TUẦN 03/2024

COI CHAM THI TUAN 03-2024.xlsx

2. THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 03/2024
TUAN 03-2024.xlsx

Bài viết cùng chuyên mục