Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Long - Cải tiến không ngừng chất lượng đào tạo vì sự phát triển của xã hội

TKB HỌC KỲ PHỤ TẠI TRƯỜNG CĐN VĨNH LONG ( Từ ngày 15/7/2024 đến 25/8/2024)

  1. TKB HỌC LẠI HỌC KỲ PHỤ: HOC KY PHU-HE-2024
  2. DANH SÁCH HSSV ĐĂNG KÝ HỌC LẠI: DS HỌC KỲ PHỤ
Bài viết cùng chuyên mục