Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Long - Cải tiến không ngừng chất lượng đào tạo vì sự phát triển của xã hội

Bảng công khai học phí & lệ phí

STT BẰNG CẤP, CHỨNG CHỈ LÁI XE
HỌC PHÍ LỆ PHÍ SỞ GT LỆ PHÍ
CẤP
CC NGHỀ
THÀNH TIỀN
1. Giấy phép lái xe mô tô A1 150.000 225.000 375.000
2. Giấy phép lái xe ô tô hạng B1, B2 9.500.000 585.000 50.000 10.135.000
3. Giấy phép lái xe ô tô hạng C 12.000.000 585.000 50.000 12.635.000
4. Nâng hạng ô tô B1 à B2 2.300.000 585.000 50.000 2.900.000
5. Nâng hạng ô tô B2 à C 2.700.000 585.000 50.000 3.300.000
6. Thi rớt Lý Thuyết ô tô lần 1 90.000 90.000
7. Thi rớt Cảm Ứng ô tô lần 1 300.000 300.000
8. Thi rớt Đường Trường ô tô lần 1 60.000 60.000

TRƯỞNG KHOA GT-VT

Bài viết cùng chuyên mục