Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Long - Cải tiến không ngừng chất lượng đào tạo vì sự phát triển của xã hội

TKB TUẦN 28 ĐỐI VỚI CÁC LỚP HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 08 (Từ ngày 04/9/2023 đến 10/9/2023)

TUẦN 28(2023) – CĐ KHÓA 08.xlsx

Bài viết cùng chuyên mục