Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Long - Cải tiến không ngừng chất lượng đào tạo vì sự phát triển của xã hội

TKB THI TỐT NGHIỆP ĐỢT 6 NĂM 2023 (Từ ngày 18/12/2023 đến 21/12/2023)

Các lớp Thi Tốt nghiệp đợt 6 năm 2023:

  1. Công nghệ ô tô khóa 5 đợt 1 – Hệ Cao đẳng;
  2. Công nghệ ô tô khóa 15 đợt 1A – Hệ Trung cấp;
  3. Công nghệ ô tô khóa 15 đợt 1B – Hệ Trung cấp;
  4. Công nghệ ô tô khóa 15 đợt 1C – Hệ Trung cấp;
  5. Cắt gọt kim loại khóa 5 đợt 1 – Hệ Cao đẳng;
  6. Cắt gọt kim loại khóa 15 đợt 1A – Hệ Trung cấp;
  7. Cắt gọt kim loại khóa 15 đợt 1B – Hệ Trung cấp.

TKB THI TN DOT 6.xlsx

Bài viết cùng chuyên mục