Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Long - Cải tiến không ngừng chất lượng đào tạo vì sự phát triển của xã hội

TKB THI TỐT NGHIỆP ĐỢT 5 NĂM 2023 (Từ ngày 08/11/2023 đến 11/11/2023)

TKB THI TN DOT 5.xlsx

  1. CĐN.ĐCN K05Đ1;
  2. CĐN.KTML&ĐHKK K05Đ1;
  3. TCN.ĐCN K15Đ1;
  4. TCN.ĐDD K15Đ1;
  5. TCN.KTML&ĐHKK K15Đ1A;
  6. TCN.KTML&ĐHKK K15Đ1B;
  7. TCN.QTMMT K15Đ1;
  8. TCN.KTSC,LRMT K15Đ1.
Bài viết cùng chuyên mục