Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Long - Cải tiến không ngừng chất lượng đào tạo vì sự phát triển của xã hội

TKB THI TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM 2023 TẠI TRƯỜNG CĐN VĨNH LONG (Từ ngày 22/02/2023 đến hết ngày 25/02/2023)

CÁC LỚP DỰ THI TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM 2023:

  1. TC.KTDN K14Đ1
  2. TC.ĐDD K14Đ1
  3. TC.ĐCN K14Đ1A
  4. CĐ.ĐCN K4Đ2
  5. CĐ.KTML&ĐHKK K4Đ2      TKB THI TN DOT 1-NAM 2023.xlsx
Bài viết cùng chuyên mục