Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Long - Cải tiến không ngừng chất lượng đào tạo vì sự phát triển của xã hội

TKB CÁC LỚP NGHỀ CGKL VÀ CNÔTÔ KHÓA 13 ĐỢT 1, KHÓA 13 ĐỢT 2, KHÓA 14 ĐỢT 1 VÀ HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 4 ĐỢT 2 (Từ ngày 22/8/2022 đến 28/8/2022)

TUẦN 06 (2022)- HE – CGKL,CNOTO K13+K14+K4.xlsx

Bài viết cùng chuyên mục