Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Long - Cải tiến không ngừng chất lượng đào tạo vì sự phát triển của xã hội

Thông báo tuyển dụng viên chức

THÔNG BÁO

Xét Tuyển dụng viên chức năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 70/KH-CĐNVL, ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Long về xét tuyển dụng viên chức năm 2021;

Căn cứ công văn số 161/SNV-TCCVC, ngày 26 tháng 02 năm 2021 của Sở Nội vụ về việc Phê duyệt kế hoạch xét tuyển dụng viên chức năm 2021 của Trường cao đẳng nghề Vĩnh Long;

Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Long thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021 với nội dung cụ thể như sau:

1. Số lương người làm việc cần tuyển dụng ứng với từng vị trì việc làm:

Tổng số người cần tuyển dụng: 08 (Tám) người, trong đó các vị trí cần tuyển như sau:

+ Viên chức quản lý đào tạo (Mô tô A1, lái xe hạng B2, C): 01;

+ Viên chức quản lý học sinh – sinh viên: 01;

+ Viên chức chuyên viên kỹ thuật: 01;

+ Viên chức Kế toán viên: 01;

+ Viên chức giảng viên dạy nghề Động lực: 02;

+ Viên chức giảng viên dạy nghề Điện lạnh: 01;

+ Viên chức Khảo thí và đảm bảo chất lượng: 01.

2. Số lượng vị trí việc làm thực hiện việc xét tuyển dụng: 07 vị trí.

3. Điều kiện, tiêu chuẩn, đăng ký dự tuyển:

3.1. Điều kiện chung:

a. Người dự xét tuyển vào làm việc tại Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Long phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 22 Luật Viên chức và Điều 5 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, cụ thể:

          – Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên.

– Có đơn đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

– Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

– Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do Nhà trường qui định nhưng không trái với quy định của pháp luật hiện hành.

          b. Những người sau đây không được đăng ký dự xét tuyển:      

          – Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

3.2. Bảng tiêu chuẩn:

TT Vị trí xét tuyển Yêu cầu về trình độ chuyên môn, điều kiện xét tuyển Số lượng  xét tuyển
Chuyên môn Ngoại Ngữ Tin học Điều kiện khác
Tổng số: 08
1 Viên chức, giảng viên dạy nghề Động lực Tốt nghiệp Đại học kỹ thuật công nghệ Ô tô.

Có chứng chỉ A2

hoặc tương đương

Trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng thông tin cơ bản theo thông tư 03/2014/TT-BTTTT, trở lên     hoặc tương đương

– Chứng chỉ sư phạm dạy nghề trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng;

– Chứng chỉ kỹ năng nghề 3/5.

02
2 Viên chức, giảng viên dạy nghề Điện lạnh Tốt nghiệp Đại học trở lên ngành Nhiệt điện lạnh; Kỹ thuật nhiệt; Cơ điện lạnh.

Có chứng chỉ A2

hoặc tương đương

Trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng thông tin cơ bản theo thông tư 03/2014/TT-BTTTT, trở lên   hoặc tương đương

– Chứng chỉ sư phạm dạy nghề trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng;

– Chứng chỉ kỹ năng nghề 3/5.

01
3

Kế toán viên;

Tốt nghiệp Đại học trở lên ngành Tài chính kế toán (Cử nhận kinh tế)

A2

hoặc tương đương

Trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng thông tin cơ bản theo thông tư 03/2014/TT-BTTTT, trở lên hoặc tương đương Chứng chỉ kế toán viên 01
4

Chuyên viên kỹ thuật.

Tốt nghiệp đại học ngành CNTT

Có chứng chỉ A2

hoặc tương đương

Trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng thông tin cơ bản theo thông tư 03/2014/TT-BTTTT, trở lên   hoặc tương đương Có kinh nghiệm làm việc 3 năm trở lên 01
5 Quản lý đào tạo. Tốt nghiệp đại học luật;

Có chứng chỉ A2

hoặc tương đương

Trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng thông tin cơ bản theo thông tư 03/2014/TT-BTTTT, trở lên   hoặc tương đương

Có chứng chỉ sư phạm dạy nghề trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng; Hiểu biết qui định, chính sách về đào tạo nghề; Bằng lái xe B2 trở lên, kinh nghiệm trong quản lý, đào tạo lái xe là 3 năm;

Sử dụng được phần mền quản lý.

01
6 Quản lý Học sinh, sinh viên Tốt nghiệp đại học huấn luyện thể thao;

Có chứng chỉ A2

hoặc tương đương

Trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng thông tin cơ bản theo thông tư 03/2014/TT-BTTTT, trở lên   hoặc tương đương Hiểu biết qui định, chính sách về đào tạo nghề; kinh nghiệm trong quản lý HS-SV; Sử dụng được phần mền quản lý; chứng chỉ bồi dưỡng ngạch chuyên viên

01

7 Khảo thí và đảm bảo chất lượng Tốt nghiệp đại học trở lên;

Có chứng chỉ A2

hoặc tương đương

Trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng thông tin cơ bản theo thông tư 03/2014/TT-BTTTT, trở lên   hoặc tương đương

Có chứng chỉ sư phạm dạy nghề trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng;

01

4. Thời gian, địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

– Thời gian: 30 ngày, từ ngày  10/3/2021 đến hết ngày 12/4/2021.

– Địa điểm: Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Long, Quốc lộ 1A, ấp Phước Yên, xã Phú Qưới, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long –  ĐT: 02703 960 566.

Bộ phận tiếp nhận:

Phòng HC – TC, Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Long, Quốc lộ 1A, ấp Phước Yên, xã Phú Qưới, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long –  ĐT: 02703 960 566.

+ Người tiếp nhận:

Ông Lê Văn Dân, Trưởng phòng HC – TC, Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Long, điện thoại: 0919191845;

Ông Bùi Tuấn Kiệt, P. Trưởng phòng HC – TC, Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Long, điện thoại: 0979788282.

          Người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu số 01 (Ban hành kèm theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP, ngày 25/9/2020) tại địa điểm tiếp nhận hoặc gửi theo đường bưu chính.

5. Hình thức, nội dung, thời gian và địa điểm xét tuyển

– Hình thức xét tuyển: Phỏng vấn.

– Nội dung xét tuyển viên chức: Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau, với nội dung như sau:

* Vòng 1:

Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự xét tuyển đăng ký tại phiếu đăng ký dự xét tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự xét tuyển được tham dự vòng 2.

Chậm nhất là 05 ngày làm việc sau ngày kết thúc việc kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự xét tuyển tại vòng 1, Trường sẽ thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2; đăng tải thông tin lên trang thông tin điện tử và niêm yết công khai tại Trường.

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển được niêm yết tại Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Long, trước ngày tổ chức xét tuyển 15 ngày. Trong thời gian này, Nhà trường sẽ thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2.

* Vòng 2: dự kiến ngày 19/5/2021.

+ Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp theo yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển dụng;

+ Nội dung thi chuyên ngành căn cứ vào chuyên môn, nghiệp vụ, tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp và phù hợp với vị trí việc làm. Tổ chức xây dựng các đề môn nghiệp vụ chuyên ngành theo từng vị trí việc làm tuyển dụng. 

+ Thời gian phỏng vấn tối đa 30 phút; thời gian chuẩn bị tối đa 15 phút;

Thang điểm thi phỏng vấn: 100 điểm.

          Thời gian xét tuyển: Từ ngày: 19/5/2021, khai mạc lúc 08giờ, ngày 19/5/2021.

Địa điểm xét tuyển: Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Long, Quốc lộ 1A, ấp Phước Yên, xã Phú Qưới, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.

6. Lệ phí tuyển dụng

Thực hiện theo công văn số 3217/BTC-CST, ngày 20/3/2020 của Bộ tài chính về việc phí tuyển dụng theo quy định tại Thông tư 228/2016/TT-BTC, ngày 11/11/2016 của Bộ Tài Chính.

7. Tuyển dụng khác (hợp đồng lao động):

7.1. Vị trí cần tuyển:

STT Tên công việc Độ tuổi Lương

Thời gian

Làm việc

1 Nhân viên chăm sóc cây cảnh Từ 35 đến 45 tuổi trở lên Thỏa thuận Từ thứ 2 đến thứ 6
2 Nhân viên quản lý Ký túc xá Từ 40 tuổi trở lên Thỏa thuận Từ thứ 2 đến Chủ nhật

7.2. Hồ sơ xin việc: (có xác nhận chính quyền địa phương,…)

+ Đơn xin việc;

+ Sơ yếu lý lịch;

+ Giấy khám sức khỏe;

+ Đơn xin xác nhận hạnh kiểm;

8. Tuyển giảng viên dạy hợp đồng

+ Nghề Công nghệ ô tô số lượng: 03

+ Nghề Cắt gọt kim loại số lượng: 04

+ Nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí số lượng: 02

* Điều kiện:

+ Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành;

+ Có chứng chỉ sư phạm dạy nghề Trung cấp hoặc Cao đẳng;

+ Chứng chỉ tin học, ngoãi ngữ theo quy định;

+ Chứng chỉ kỹ năng thực hành nghề;

Trên đây là thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021 của trường Cao đẳng nghề Vĩnh Long./.

         Nơi nhận:                                                                                      HIỆU TRƯỞNG

– BGH;– Sở Nội Vụ;

– Báo Vĩnh Long;

            – Website Trường;                                                                             (Đã ký)

– Lưu: VT, HC-TC.                

                      

                                                                                            Trần Anh Tuấn

{phocadownload view=file|id=819|target=s}

{phocadownload view=file|id=820|target=s}

Bài viết cùng chuyên mục