Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Long - Cải tiến không ngừng chất lượng đào tạo vì sự phát triển của xã hội

Lễ khai giảng lớp đào tạo nghề ngắn hạn theo yêu cầu

Chiều ngày 12/4/2021 Trường Cao đẳng Nghề Vĩnh Long đã tổ chức Lễ khai giảng lớp đào tạo nghề ngắn hạn theo yêu cầu của doanh nghiệp nghề: Tiện, Phay, CNC.

Bài viết cùng chuyên mục