BANNER2017

Bạn đang ở: Home Phòng ban
:
Danh sách cán bộ phòng đào tạo
STT Họ tên Chức vụ Liên hệ
1 Võ Thanh Toàn Phó trưởng phòng thanhtoan2902@gmail.com
2 Trần Thị Uyên Thảo CB - Đào tạo tuankiet0979788282@gmail.com
3 Lê T. ...
Nhiệm vụ

Giúp Hiệu trưởng thực hiện các công việc sau:

    Xác định mục tiêu, xây dựng kế hoạch, chương trình đào tạo.
    Xây dựng kế hoạch giảng dạy, tổ chức việc ...

Tổ chức, nhân sự
...
 STT Họ tên Trình độ  Chức vụ Liên hệ
1 Lê Văn Dân Thạc sĩ Trưởng phòng levandantcnvl@gmail.com
2 Nguyễn Kim Chi Thạc sĩ Phó trưởng phòng
Chức năng, nhiệm vụ phòng hành chánh-tổ chức

- Quản lý, tổ chức, sắp xếp và bố trí nhân sự, thực hiện chế độ chính sách cán bộ. Tuyển dụng, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nâng lương, khen thưởng, kỷ luật. ...

Tổ chức nhân sự

Trưởng phòng: Trần Thị Thúy Diễm

Kế toán viên: Đỗ Khắc Trân, Trần Thu Hường, Vũ Thị Kim Chi,

Thủ quỹ: Nguyễn Anh Thư

 

Tập thể phòng Tài chính - Kế toán

Nhiệm vụ của phòng tài chính - kế toán

Giúp Hiệu trưởng thực hiện các mặt công tác sau:

-  Quản lý tài chính, nghiệp vụ kế toán, thực hiện nhiệm vụ được Nhà nước quy định trong pháp lệnh kế toán thống ...

Nhân sự phòng quản trị vật tư
STT Họ tên Chức vụ Liên hệ
1 Lê Văn Trắng Phụ trách phòng
2 Nguyễn Văn Minh CB kỹ thuật nguyenminhcdnvl@gmail.com
3 Nguyễn Ngọc Ngoan Thủ kho ngocngoancdnvl@gmail.com
4 Nguyễn ...
Giới thiệu phòng quản trị vật tư

Phòng Quản trị - vật tư được thành lập vào ngày 25 tháng 12 năm 2015 theo Quyết định số 191/QĐ-CĐNVL của Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Long

CHỨC NĂNG

Tham mưu giúp Hiệu trưởng quản lý toàn bộ cơ ...

Chức năng - nhiệm vụ

1. Chức năng:

- Phòng Công tác học sinh, sinh viên có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng về công tác quản lý, giáo dục học sinh, sinh viên.

- Tổ chức thực hiện ...

Tổ chức nhân sự

1. Phó Trưởng phòng:

            Trần Minh Tuấn

2. Cán bộ quản lý

Phạm Huy Hoàng Khánh. Cán Bộ

Lê Minh Hùng. Nhân ...