BANNER2017

Bạn đang ở: Home Khoa nghề Khoa khoa học cơ bản

Danh sách nhân sự khoa khoa học cơ bản

TT  Họ và tên Trình độ   Chức vụ 
 1  Nguyễn Như Ý Tâm  Cử nhân  Trưởng khoa
 2  Đồng Thị Tố Minh  Cử nhân  Phó trưởng khoa
 3  Trần Thị Bích Liên  Cử nhân  Giảng viên
4 Nguyễn Thị Hồng Huyên Thạc sĩ Giảng viên
5 Lê Thành Trung Thạc sĩ Giảng viên
6 Lê Lâm Duy Thanh Cử nhân  Giảng viên
7 Lê Thanh Cần Cử nhân  Giảng viên

ad93751f723eb080cccbb0c38383afd1

Tập thể khoa khoa học cơ bản