BANNER2017

Bạn đang ở: Home Khoa nghề Khoa Cơ khí-Động lực

Giới thiệu Khoa Cơ khí - động lực

Danh sách tổ chức nhân sự khoa cơ khí động lực

TT Họ & tên Trình độ Chức vụ
 1 Đào Trọng Cường Thạc sĩ Trưởng khoa
 2 Hoàng Thanh Giang Thạc sĩ Trưởng bộ môn
 3 Trịnh Trung Duy Thạc sĩ Giảng viên
 4 Phạm Quốc Trạng Thạc sĩ Nt
 5 Nguyễn Quang Minh Kỹ sư Nt
 6 Lê Văn Ký Kỹ sư Nt
 7 Đặng Hữu Đạt Kỹ sư Nt
 8 Nguyễn Minh Trí Kỹ sư Nt
 9 Nguyễn Hoàng Phong Kỹ sư Nt
 10 Nguyễn Vũ Mộng Long Kỹ sư Nt
 11 Huỳnh Thanh Tâm Kỹ sư Nt