SỨ MỆNH

Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Long cung cấp dịch vụ đào tạo nghề nghiệp nhóm ngành nghề kỹ thuật có chất lượng cao, đáp ứng nguồn nhân lực cho thị trường lao động trong nước và xuất khẩu lao động; nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao khoa học kỹ thuật; tạo cơ hội học tập nâng cao trình độ, học tập suốt đời cho các đối tượng trong lĩnh vực kỹ thuật công nghiệp và dịch vụ