Giai đoạn 1:

Trường Cao Đẳng nghề Vĩnh Long tiền thân là Trường dạy nghề Vĩnh Long được thành lập theo Quyết định số 4209 / 2001 / QĐ.UB , ngày 19/12/2001 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh , chính thức bắt đầu hoạt động vào năm 2002. Những năm đầu nhà trường vừa xây dựng cơ sở vật chất, vừa liên kết với các trường bạn trong tỉnh để đào tạo nghề trình độ bậc 3/7, sau 5 năm hoạt động nhà trường đã đào tạo được 2.253 học sinh tốt nghiệp hệ dài hạn ra trường với các ngành nghề khác nhau như: Cơ khí – Động lực, Điện lạnh – Điện công nghiệp, Điện tử , xe máy công trình …và 77.206 học viên học các nghề ngắn hạn khác nhau như: Thuyền trưởng, Máy trưởng tàu sông, Mô tô 2 bánh, Tin học, May công nghiệp …

Kết quả tuyển sinh học nghề giai đoạn 2002 – 2006 (ĐV: người)

STT Hệ đào tạo Năm 2002 Năm 2003 Năm 2004 Năm 2005 Năm 2006 Tổng cộng
1 Công nhân kỹ thuật 285 210 293 314 620 2.253
2 Dạy sơ cấp và ngắn hạn, thường xuyên 44 25.933 21.533 18.720 10.976 77.206

1

Giai đoạn 2:

Đến tháng 02/2007 Trường được nâng cấp và đổi tên thành Trường Trung cấp nghề Vĩnh Long, với chức năng nhiệm vụ là tổ chức đào tạo nguồn nhân lực trực tiếp trong sản xuất, dịch vụ ở trình độ trung cấp nghề, sơ cấp nghề nhằm trang bị cho người học năng lực thực hành nghề tương xứng với trình độ đào tạo, có sức khỏe, có đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức tác phong công nghiệp, tạo điều kiện cho họ có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn , đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trong và ngoài tỉnh.

Kết quả tuyển sinh học nghề hệ trung cấp giai đoạn 2007 – 2014 (ĐV: người)

TT Nghề Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Tổng cộng
1 Cắt gọt kim loại 72 80 55 42 35 43 25   352
2 Công nghệ Ô tô 30 70 63 75 81 120 50 94 583
3 Điện công nghiệp 144 161 147 145 151 160 112 94 1.114
4 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 107 145 147 141 108 102 82 39 871
5 Điện tử dân dụng 178 124 56 25         383
6 Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính       35 59 94 30 66 284
7 Quản trị mạng máy tính           66 30   96
   Tổng cộng 531 580 468 463 434 585 329 293 3683

2

Giai đoạn 3:

Trong những năm qua, hoạt động của nhà trường luôn nhận được sự quan tâm của lãnh đạo Bộ LĐTB&XH, lãnh đạo Tổng cục dạy nghề, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, được sự chỉ đạo sâu sát của Sở LĐTB&XH , sự quan tâm của các ngành, các cấp và sự hỗ trợ của chính quyền địa phương đã tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của nhà trường từ khâu xây dựng cơ sở vật chất, xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên, mua sắm trang thiết bị phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập

Qua 15 năm hình thành, xây dựng và phát triển Trường Trung cấp nghề Vĩnh Long đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, từ xây dựng hoàn thiện về cơ sở vật chất, mua sắm thiết bị dạy học đến công tác xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ giáo viên, công tác xây chương trình giáo trình giảng dạy, mở rộng và đa dạng các ngành nghề đào tạo công tác nghiên cứu khoa học, chế tạo đồ dùng dạy học ngày càng có chiều sâu và hiệu quả. Đến tháng 6/2015 Trường được nâng cấp và đổi tên thành Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Long theo Quyết định số 802/QĐ-BLĐTBXH  ngày 16/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động TB&XH . Từ đây nhà trường chính thức được tuyển sinh đào tạo 3 hệ : Cao đẳng, Trung cấp, Sơ cấp và hơn 24 nghề ngắn hạn khác nhau đáp ứng được nhu cầu học nghề và tìm việc làm của người lao động trong tỉnh.