BANNER2017

Bạn đang ở: Home Tin tức

HỌC NGHỀ GẮN VỚI VIỆC LÀM

        Ngày 08 tháng 12 năm 2017 Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Long long trọng tổ chức lễ phát bằng tốt nghiệp cho học sinh hệ Trung cấp nghề khóa 9 đợt 1, khóa 9 đợt 2, khóa 9 đợt 3. Tỷ lệ đậu tốt nghiệp năm 2017 chiếm 94,27%, số lượng học sinh được cấp bằng tốt nghiệp đợt này là 102 học sinh, trong đó:

         + Loại giỏi toàn khóa: 29/102 học sinh (chiếm 28.43%)

         + Loại khá toàn khóa: 53/102 học sinh (chiếm 51,96%)

         + Loại Trung bình khá toàn khóa: 20/102 học sinh (chiếm 19,61%)

      Trong đợt này Nhà trường cũng trao học bỗng khuyến khích học tập đạt loại khá, giỏi cho 35 học sinh, với số tiền: 28.800.000 đồng và khen, thưởng cho 29 học sinh tốt nghiệp đạt loại giỏi, mỗi học sinh được Hiệu trưởng tăng giấy khen, thưởng kèm theo mỗi giấy khen là 100.000 đồng, với tổng số tiền: 2.900.000 đồng.

       Tỷ lệ có việc làm sau khi tốt nghiệp: 102/102 học sinh (đạt 100%)

    Hiện nay, Nhà trường đang đẩy mạnh quan hệ với doanh nghiệp trong và ngoài nước (Nhật Bản) để đưa học sinh, sinh viên đi thực tập tốt nghiệp và giới thiệu việc làm sau tốt nghiệp nên nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp đối với học sinh, sinh viên của Nhà trường là rất lớn./.

                                                         ThS. Nguyễn Thanh Toàn

                                                   Phó Hiệu trưởng Trường CĐNVL