Tổ chức, nhân sự

 STT Họ tên Trình độ  Chức vụ Liên hệ
1 Lê Văn Dân Thạc sĩ Trưởng phòng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Nguyễn Kim Chi Thạc sĩ Phó trưởng phòng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 Bùi Thị Phiên Trung cấp Nhân viên Y tế This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 Nguyễn Văn Thành Trung cấp Tài xế This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 Nguyễn T. Kim Thoa Cao đẳng Văn thư This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6 Trần Quốc Thiện Cao đẳng Nhân viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7 Phan Thoại Quyên Đại học Giáo viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 hc

          Tập thế phòng Hành chính - Tổ chức

Điện thoại: 0703.960566. Fax: 0703.960566

 

Các tin khác