BANNER2017

Bạn đang ở: Home Khoa nghề Khoa Điện-Điện Lạnh Thông tin nhân sự khoa điên - điện lạnh

Giới thiệu Khoa Điện - Điện lạnh

Thông tin nhân sự khoa điên - điện lạnh

(Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

 STT  Họ và tên Trình độ chuyên môn  Chức vụ Email
1  Trần Văn Thuận  ThS Kỹ thuật điện  Trưởng khoa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Huỳnh Thanh Huy ThS Kỹ thuật điện TBM ĐCN
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 Nguyễn Văn Linh KS CN nhiệt–điện lạnh TBM ĐL This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 Trần Hoàng Vân Anh KS Điện công nghiệp Giảng viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 Nguyễn Phú Hưng KS - Kỹ thuật Nhiệt Giảng viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6 Đặng Phước Linh KS Điện công nghiệp Giảng viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7 Phùng Ngọc Lợi KS Điện công nghiệp Giảng viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
8 Nguyễn Minh Thuyết KS Điện công nghiệp Giảng viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
9 Nguyễn Hoàng Dương KS Điện công nghiệp Giảng viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
10 Đặng Thành Nhân KS Điện công nghiệp Giảng viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
11 Nguyễn T. Phượng KS Điện công nghiệp Giảng viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
12 Nguyễn Phước Hậu ThS Kỹ thuật điện Giảng viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
13 Nguyễn Phú Cường ThS Kỹ thuật điện Giảng viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
14 Phạm Quốc Trọng KS Điện công nghiệp Giảng viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
15 Cao Thanh Lưu ThS Kỹ thuật điện Giảng viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.