BANNER2017

Bạn đang ở: Home Đoàn thể Lễ kết nạp Đoàn viên mới

Lễ kết nạp Đoàn viên mới

       Nhằm đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng, lý tưởng xã hội chủ nghĩa cho thanh niên học sinh góp phần xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng phát triển vững mạnh, bổ sung lực lượng chính trị nhằm tăng về quy mô tổ chức và không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đoàn. Thực hiện sự hướng dẫn, chỉ đạo của Ban thường vụ đoàn trường Cao đẳng nghề Vĩnh Long, ngày 04 tháng 01 năm 2016, Chi đoàn Khoa CNTT – Khoa KHCB kết hợp với chi đoàn Khoa Điện – Điện Lạnh tổ chức lễ kết nạp đoàn viên cho 36 thanh niên là học sinh ưu tú thuộc Chi đoàn Khoa CNTT – Khoa KHCB và 33 thanh niên là học sinh ưu tú chi đoàn Khoa Điện – Điện Lạnh. Trong thời gian tới, các chi đoàn trực thuộc tiếp tục quan tâm, rèn luyện cho các em có phẩm chất đạo đức, ý thức cách mạng, học lực khá giỏi để đưa vào đối tượng để xem xét kết nạp vào đoàn thanh niên công sản Hồ Chi Minh

Một số hình ảnh trong buổi lễ

knd1

knd2

knd3

knd4

BCH Đoàn Trường