BANNER2017

Bạn đang ở: Home Đoàn thể Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam

Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam

Lịch sử Việt Nam được mở đầu bằng sự ra đời của 3 Vương quốc cổ đại đầu tiên là nước Văn Lang – Âu Lạc ở miền bắc, nước Lâm Ấp – Chămpa ở miền trung và nước Phù Nam ở miền Nam.
Có thể hình dung Biển đông của Việt Nam trong thời cổ đại, nếu tính theo dòng chính của lịch sử thì tương đương với vùng biển phía Đông của dải bờ biển nước Văn Lang – Âu Lạc thời kỳ dựng nước đầu tiên, hay là dải bờ biển của các quận Giao Chỉ, Cửu Chân thuộc châu Giao Chỉ (hay Giao Châu trong thời kỳ Bắc Thuộc). Chúng ta cũng có thể nói rằng đã tìm được những chứng tích khoa học hiển nhiên về các hoạt động trên biển của cả ngư dân tiền sử Việt Nam cũng như của người Việt Nam trong lịch sử, mặt khác là có những tư liệu góp phần bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và lãnh hải quốc gia. Như vậy, hoàn toàn có cơ sở để khẳng định trên các đảo thuộc các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đã có người từ tiền sử cho đến người Việt Nam trong nhiều thế kỹ liên tục, cho đến ngày nay qua lại, làm ăn cư trú.
Từ những bằng chứng cơ sở pháp lý khẳng định Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam. Bộ thông tin và truyền thông đã trưng bày bằng chứng pháp lý để cho mọi người dân hiểu về lịch sử của Việt Nam tại Quảng trường thành Phố Vĩnh Long. Hưởng ứng các hoạt động đó với nhằm mục đích giáo dục thế hệ trẻ thanh niên hiểu biết nhiều hơn về lịch sử Việt Nam, cũng như hiểu nhiều hơn về quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Đoàn trường Cao đẳng nghề Vĩnh Long đã cử hơn 120 đoàn viên, thanh niên ưu tú đến tham dự và nghe thuyết trình những bằng chứng quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Đây cũng là cơ hội để các em học tập, trao đổi kinh nghiệm giúp rèn luyện thêm kỹ năng cho bản thân.
Một số hình ảnh của đoàn đã đến tham dự

tl1

tl2

Hình hoạt động bên ngoài khu trưng bày tư liệu Hoàng Sa và Trường Sa

tl3
Đoàn chuẩn bị ở bên ngoài chờ đến lược vào nghe thuyết trình bằng chứng về Hoàng Sa và Trường Sa

tl4
Hình ảnh đoàn bước vào nghe thuyết trình tại buổi trưng bày tư liệu Hoàng Sa và Trường Sa

tl7
Hình ảnh chụp lưu niệm nơi trưng bày tư liệu Hoàng Sa và Trường Sa

tl8
Hình ảnh tại nơi trưng bày tư liệu Hoàng Sa và Trường Sa